phone 020-6190923
email info@phullon.nl
Welkom bij Phullon
icon Welkom bij Phullon

Problemen horen bij het leven. Maar soms kom je er niet uit. Je hebt gepraat met vrienden en familie, of dat lukt juist niet. Je komt niet verder. Gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut kunnen dan helpen een weg te vinden om de problemen op te lossen of om te leren ermee om te gaan.


icon samenwerkingsverband

Phullon is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Amsterdam. Kenmerkend voor deze praktijk is dat indien u dat wilt, gewerkt kan worden vanuit een pastorale invalshoek; daarbij is dan aandacht voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen.


icon Wachttijden

 Wachttijd basis ggz:

Op dit moment hebben we een cliëntenstop. Voor de Basis GGZ (kortdurende zorg) kunt u over 2-4 weken opnieuw de status van onze wachtlijst raadplegen. 

 Wachttijd gespecialiseerde ggz

Op dit moment hebben we een cliëntenstop. Voor langdurige behandelingen (SGGZ) en de diagnostiek van ADHD adviseren we u over drie of vier maanden de situatie van de wachtlijst via deze site te raadplegen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

(Informatie geüpdatet op 20-01-2017) 
 

 
AANGESLOTEN BIJ