Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Home

  1. Welkom
  2. Wachttijden.
Welkom bij Phullon! Problemen horen bij het leven. Maar soms kom je er niet uit. Je hebt gepraat met vrienden en familie, of dat lukt juist niet. Je komt niet verder. Gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut kunnen dan helpen een weg te vinden om de problemen op te lossen of om te leren ermee om te gaan. Phullon is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Amsterdam. Kenmerkend voor deze praktijk is dat indien u dat wilt, gewerkt kan worden vanuit een pastorale invalshoek; daarbij is dan aandacht voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen.
Wachttijd basis GGZ: Voor de basis GGZ is de wachtlijst gesloten i.v.m. een te lange wachttijd tot een eerste gesprek. U kunt met uw huisarts overleggen om een andere GZ-psycholoog te vinden. Mocht u specifiek op zoek zijn naar christelijke hulp dan kunt u op de volgende websites kijken: www.eliagg.nl  of  www.ikzoekchristelijkehulp.nl ㅤ Wachttijd gespecialiseerde GGZ: Op dit moment hebben we  een cliëntenstop. Voor langdurige behandelingen (SGGZ)  adviseren we u om u elders aan te melden, raadpleeg daarvoor eventueel uw huisarts.  Mocht u specifiek christelijke hulp zoeken dan kunt u ook op de volgende websites zoeken naar mogelijkheden: www.eliagg.nl  en www.cvppp.nl. (Geüpdate 15 oktober 2022)