Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Home

  1. Welkom
  2. Wachttijden.
Welkom bij Phullon! Problemen horen bij het leven. Maar soms kom je er niet uit. Je hebt gepraat met vrienden en familie, of dat lukt juist niet. Je komt niet verder. Gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut kunnen dan helpen een weg te vinden om de problemen op te lossen of om te leren ermee om te gaan. Phullon is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in Amsterdam. Kenmerkend voor deze praktijk is dat indien u dat wilt, gewerkt kan worden vanuit een pastorale invalshoek; daarbij is dan aandacht voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen.
Wachttijd basis GGZ: De wachtlijst voor de basis GGZ is momenteel gesloten en blijft dat tot eind januari. In februari kunt u onze website checken om te zien of de wachtlijst weer is geopend. (15 november 2023) ㅤ Wachttijd gespecialiseerde GGZ: Voor de gespecialiseerde GGZ hebben we een definitieve cliëntenstop omdat Janneke Boogaard, die de gespecialiseerde GGZ deed, per 01-10-2024 met pensioen gaat. Bent u al eerder bij haar in behandeling geweest dan kunt u wel nog contact met haar opnemen via 020-6190923 of info@phullon.nl