Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Hoe werken wij?

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek is er in principe geen wachttijd meer tussen intake en behandeling. Onder ‘intake’ verstaan we de gesprekken nodig om uw probleem helder te krijgen en tot een behandelplan te komen. De gehele intake beslaat 1 tot 3 gesprekken. Het eerste gesprek is tevens een oriënterend gesprek, waarin beide partijen kunnen nagaan of deze vorm van hulp past bij wat u op dit moment nodig hebt. In de intakefase worden vaak ook een aantal vragenlijsten afgenomen, wat kan helpen om in korte tijd een zo volledig mogelijk zicht op de problematiek te krijgen. De intake wordt afgerond met een behandelplan dat in overleg met u wordt opgesteld.

De voortgang van de behandeling zal regelmatig met u worden geëvalueerd.

Er wordt gewerkt met inzichten en methoden vanuit diverse stromingen in de psychologie, waaronder (cognitieve) gedragstherapie, inzichtgevende en systeem (relatie) therapie. De medewerkers van Phullon bieden hulp vanuit een christelijk perspectief. Het is niet noodzakelijk dat cliënten deze visie delen.