Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Hoe werken wij?

Hieronder ziet u wat te doen in geval van een crisis?

En onze waarneemregeling bij ziekte of langdurige afwezigheid

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek is er in principe geen wachttijd meer tussen intake en behandeling. Onder ‘intake’ verstaan we de gesprekken nodig om uw probleem helder te krijgen en tot een behandelplan te komen. De gehele intake beslaat 1 tot 3 gesprekken. Het eerste gesprek is tevens een oriënterend gesprek, waarin beide partijen kunnen nagaan of deze vorm van hulp past bij wat u op dit moment nodig hebt. In de intakefase worden vaak ook een aantal vragenlijsten afgenomen, wat kan helpen om in korte tijd een zo volledig mogelijk zicht op de problematiek te krijgen. De intake wordt afgerond met een behandelplan dat in overleg met u wordt opgesteld.

De voortgang van de behandeling zal regelmatig met u worden geëvalueerd.

Er wordt gewerkt met inzichten en methoden vanuit diverse stromingen in de psychologie, waaronder (cognitieve) gedragstherapie, inzichtgevende en systeem (relatie) therapie. Ook is het mogelijk ‘E-health’ (online methoden) te vervlechten in de reguliere behandeling, ook wel ‘blended care’ genoemd. De medewerkers van Phullon bieden hulp vanuit een christelijk perspectief. Het is niet noodzakelijk dat cliënten deze visie delen.

Crisis
Phullon heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raden wij je aan contact op te nemen met je huisarts. De huisarts kan je indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid van een van onze therapeuten en bij vakanties hebben wij een onderlinge waarnemingsregeling. Dit houdt in dat wij samen met jou inschatten of tijdens de afwezigheid contact met een collega therapeut nodig is.