Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Wat betekent ‘Phullon’?

Phullon is Grieks voor ‘boomblad’.

‘Boomblad’ roept voor ons twee bijbelse beelden op.

Het eerste komt uit een bekend verhaal over Noach. De hele wereld staat onder water. Eén gezin met heel veel dieren drijft in een ark rond. Zij verlangen naar vaste grond onder de voeten. Noach laat op een gegeven moment een duif los die ´s avonds terugkomt met een jong olijfblad in haar snavel. Dat blad is een teken voor Noach dat leven (op aarde) weer mogelijk is.

Het tweede beeld komt twee keer voor, één keer in het boek Ezechiël en één keer in het boek Openbaring. Het is het beeld van een rivier met kristal helder, leven-gevend water. Deze rivier ontspringt aan de troon van God en langs die rivier staan bomen waarvan de bladeren genezing brengen aan alle volken.

Vanuit deze twee verhalen staat  ‘Phullon’  voor ons  voor hoop (leven is weer mogelijk) en voor genezing.

De achtergrondfoto van onze website is een detail van de foto hiernaast. Op de foto zijn bladeren van de olijfboom te zien met een aantal olijven.