Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Wat kost het?

Volwassenen

Sinds 2014 wordt er door de verzekeraar een onderscheid gemaakt tussen basis GGZ of generalistische GGZ (GZ-psychologen) enerzijds en specialistische GGZ (psychotherapeut en psychiater) anderzijds. Praktijk Phullon biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ.

Kinderen en tieners (tot en met 17 jaar)

Sinds 2015 is de bekostiging en organisatie van de zorg aan kinderen en tieners overgedragen aan gemeenten.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van uw gemeente. Met de gemeente Amsterdam en Omstreken hebben wij geen contract. Komt u uit een andere gemeente dan zijn d.m.v. onderhandelingen soms toch wegen te vinden voor vergoeding, bijvoorbeeld als de christelijke identiteit van de hulpverlener voor u belangrijk is. Soms kan de zorg ook vergoed worden vanuit een Persoons Gebonden Budget.

Woont u in Amsterdam en Omstreken dan kunt u ervoor kiezen de kosten van de hulp aan uw kind zelf te betalen. De kosten bedragen € 90,- per gesprek bij een GZ-psycholoog en € 100,- bij de kinder- en jeugdpsychiater. Zo nodig hanteren wij een inkomensgebonden tarief.

Kosten

Verzekerde zorg:

Zowel psychologische hulp in de basis GGZ als hulp in de specialistische GGZ wordt volledig vergoed uit de basisverzekering, als er voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. U hebt, voorafgaande aan het eerste gesprek, een verwijsbrief ontvangen van uw huisarts. In deze verwijsbrief moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld: Uw persoonsgegevens, naam en AGB-code van de huisarts, een vermelding of het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ en de door de huisarts vermoede diagnose.
  2. In de eerste twee gesprekken met uw hulpverlener is vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een vergoede diagnose, zoals bijvoorbeeld depressie, paniekstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis), PTSS of een persoonlijkheidsstoornis. Voor de basis GGZ geldt dat in deze gesprekken bovendien wordt ingeschat wat de zogenaamde zorgzwaarte is; op basis hiervan krijgt u binnen de basis GGZ respectievelijk een  Kort, Middel, Intensief of Chronisch traject aangeboden.

Let op! De kosten van uw behandeling komen wel ten laste van het eigen risico. Voor 2021 is dit € 385,-.

De therapeuten van Phullon hebben allemaal met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat u geen nota ontvangt, maar dat zij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars tegen tarieven die in het contract zijn vastgelegd. Enkele therapeuten hebben niet bij alle zorgverleners een contract. Informatie hierover kunt u vinden in het individuele kwaliteitsstatuut van de betreffende zorgverlener (onder het kopje ‘ons team’ ). In dergelijke gevallen bedraagt het tarief dat aan de verzekeraar gedeclareerd wordt 100% van het maximum NZA tarief voor de basis GGZ en de specialistische GGZ.

Onverzekerde zorg:

Bepaalde diagnoses zijn door verzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit betreft de aanpassingsstoornis (problemen van tijdelijke aard in reactie op stressvolle gebeurtenissen), werkgerelateerde problematiek (b.v. burnout), relatieproblemen, sommige sexuele problemen en specifieke fobiën (b.v. vliegangst of spinnenfobie). In sommige aanvullende pakketten worden deze weer wel vergoed. Dit is per verzekeraar verschillend en kunt u navragen bij uw eigen verzekering.

Als de verzekeraar de kosten niet vergoedt en u kiest wel voor een behandeling, dan dient u de kosten zelf te betalen. Er is dan sprake van een zogenaamd OZP (onverzekerd product). De kosten hiervoor bedragen € 90,- bij een GZ-psycholoog, € 100,- bij een psychotherapeut of psychiater. Als uw behandeling wel valt onder verzekerde zorg, maar u kiest ervoor om de kosten zelf te willen betalen, dan geldt hetzelfde tarief. In beide gevallen hanteren wij zo nodig een inkomensgebonden tarief.

Tarief ‘no show’:

Als u onverhoopt een afspraak niet na kunt komen, stellen wij het zeer op prijs als u deze afzegt zodra u weet dat u niet kunt komen. Op die manier kunnen wij een andere invulling kiezen voor de vrijgekomen tijd. Als u korter dan 24 uur van tevoren afzegt of zonder afmelding een afspraak niet nakomt, wordt in beginsel het volledige tarief in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet verhalen op de verzekering.

In 2021 gelden de volgende tarieven voor de gehele behandeling (m.u.v. OZP daarvoor wordt een bedrag per gesprek gerekend):

Code Duur van de behandeling Maximumtarief (2021)
180001 Kort (gemiddeld 5 gesprekken) € 522,13
180002 Middel (gemiddeld 8 gesprekken) € 885,01
180003 Intensief (gemiddeld 12 gesprekken) € 1.434,96
180004 Chronisch (gemiddeld 12 gesprekken). Niet vergoed aan GZ-psychologen door CZ, DSW, Multizorg en VGZ. € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject (gemiddeld 2 gesprekken). Wanneer blijkt bij de intake dat uw klachten te licht of te ernstig zijn voor BGGZ of niet tot het verzekerd pakket horen. U wordt terugverwezen naar de huisarts. € 218,04
194073 Maximaal tarief (OZP niet-basispakketzorg) per gesprek (de meeste behandelaars rekenen een iets lager tarief, vraag hiernaar bij uw behandelaar of kijk op de pagina van uw behandelaar) € 114,41

Let wel, het zijn maximumtarieven. De daadwerkelijke tarieven verschillen per zorgverzekeraar en variëren tussen de 80 en 100% van de genoemde bedragen. U kunt het exacte tarief navragen bij uw behandelaar.

Per 2022 gaat het vergoedingensysteem voor de GGZ veranderen. De behandeling wordt dan per gesprek vergoed. Dus per 31-12-2021 worden alle behandelingen als het ware afgerond en gedeclareerd naar de hoeveelheid gesprekken die tot dan toe hebben plaatsgevonden. Per 01-01-2022 start u dan een nieuw traject. Dit heeft consequenties voor uw eigen risico, omdat nu geen overloop van de behandeling in 2022 plaatsvindt, betaalt u voor de gesprekken in 2022 opnieuw uw eigen risico, ook al is uw behandeling al in 2021 gestart.