Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Wat kost het?

Sinds januari 2022 worden de kosten voor de GGZ vergoed aan de hand van het Zorgprestatiemodel. Dit is een ander vergoedingen systeem dan we in de afgelopen jaren kenden. De behandeling wordt nu per gesprek in plaats van per traject vergoed. (zie www.zorgprestatiemodel.nl )

Voor de hulpverleners van onze praktijk  gelden de tarieven te vinden onder: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II voor GZ-psychologen/psychotherapeute/psychiaters. Afspraken, telefonisch contact, beeldbellen  of emailen zullen merendeels vallen onder ‘diagnostiek’ of ‘behandeling’. U zult deze informatie terugvinden op de berichtgeving van uw zorgverzekeraar. De tarieven verschillen per beroepsgroep, per handeling en per zorgverzekeraar, zodoende is het ondoenlijk hier alle tarieven weer te geven. U kunt dit opvragen bij uw verzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg:

Psychologische hulp wordt volledig vergoed uit de basisverzekering, als er voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. U hebt, voorafgaande aan het eerste gesprek, een verwijsbrief ontvangen van uw huisarts. In deze verwijsbrief moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld: Uw persoonsgegevens, naam en AGB-code van de huisarts, een vermelding of het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ en de door de huisarts vermoede diagnose.
  2. In de eerste twee gesprekken met uw hulpverlener is vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een vergoede diagnose, zoals bijvoorbeeld depressie, paniekstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis), PTSS of een persoonlijkheidsstoornis. Voor de basis GGZ geldt dat in deze gesprekken bovendien wordt ingeschat wat de zogenaamde zorgzwaarte is; op basis hiervan krijgt u binnen de basis GGZ respectievelijk een  Kort, Middel, Intensief of Chronisch traject aangeboden.

Let op! De kosten van uw behandeling komen wel ten laste van het eigen risico. Voor 2022 is dit € 385,-.

De therapeuten van Phullon hebben allemaal met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat u geen nota ontvangt, maar dat zij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars tegen tarieven die in het contract zijn vastgelegd.  Informatie hierover kunt u vinden in het individuele kwaliteitstatuut van de betreffende zorgverlener (onder het kopje ‘ons team’ ). 

Onverzekerde zorg:

Bepaalde diagnoses zijn door verzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit betreft de aanpassingsstoornis (problemen van tijdelijke aard in reactie op stressvolle gebeurtenissen), werkgerelateerde problematiek (b.v. burnout), relatieproblemen, sommige sexuele problemen en specifieke fobiën (b.v. vliegangst of spinnenfobie). In sommige aanvullende pakketten worden deze weer wel vergoed. Dit is per verzekeraar verschillend en kunt u navragen bij uw eigen verzekering.

Als de verzekeraar de kosten niet vergoedt en u kiest wel voor een behandeling, dan dient u de kosten zelf te betalen. Er is dan sprake van een zogenaamd OZP (onverzekerd product). De kosten hiervoor bedragen € 90,- bij een GZ-psycholoog, € 100,- bij een psychotherapeut of psychiater. Als uw behandeling wel valt onder verzekerde zorg, maar u kiest ervoor om de kosten zelf te willen betalen, dan geldt hetzelfde tarief. In beide gevallen hanteren wij zo nodig een inkomensgebonden tarief.

Tarief ‘no show’:

Als u onverhoopt een afspraak niet na kunt komen, stellen wij het zeer op prijs als u deze afzegt zodra u weet dat u niet kunt komen. Op die manier kunnen wij een andere invulling kiezen voor de vrijgekomen tijd. Als u korter dan 24 uur van tevoren afzegt of zonder afmelding een afspraak niet nakomt, wordt in beginsel het volledige tarief in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet verhalen op de verzekering.