Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Wat kunnen we doen voor kinderen en tieners?

Bij kinderen en tieners kan er sprake zijn van bijvoorbeeld het volgende:

  • problemen in de relatie met (één van) de ouders
  • gedragsproblemen thuis of op school
  • problemen met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zoals echtscheiding van ouders of het overlijden van een dierbare
  • gevoelens van depressie of angsten
  • problemen in de ontwikkeling van de (seksuele) identiteit
  • vermoeden van ADHD of autisme

Omdat we geen contract met de gemeente Amsterdam en omgeving hebben voor jeugdzorg, wordt de zorg in principe niet vergoed. Komt u uit een andere gemeente dan zijn d.m.v. onderhandelingen soms toch wegen te vinden voor vergoeding, bij voorbeeld als de christelijke identiteit van de hulpverlener voor u belangrijk is. Soms kan de zorg ook vergoed worden vanuit een Persoons Gebonden Budget. Overlegt u wel even met ons om samen te zoeken naar de beste weg naar vergoeding.

Ten aanzien van de hulp wordt in overleg bezien of individuele gesprekken, gezinsgesprekken, ouderbegeleiding of een combinatie hiervan het meest passend is, dan wel of doorverwijzing nodig is. Bij kinderen en tieners tot en met 15 jaar worden ouders op enigerlei wijze bij de behandeling betrokken, in overleg met ouders en kind. Volgens de wetgever (WGBO) mogen tieners vanaf 16 jaar zelf beslissen. In principe is het dan mogelijk dat de therapie buiten de ouders om gaat. In de meeste gevallen is dat echter niet wenselijk of nodig.