Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Hoe verloopt de aanmelding?

U kunt zich telefonisch of via deze website aanmelden. Buiten de spreekuurtijden (die u op het antwoordapparaat hoort) kunt u een boodschap inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, voor een korte telefonische intake.

U kunt zich ook digitaal aanmelden via het aanmeldformulier. U ontvangt dan een mail ter bevestiging van uw aanmelding of een mail met nog wat vragen van onze kant, tevens zullen we in de mail iets zeggen over de wachttijd.

De wachttijd is meestal 2 tot 6 weken. Wanneer de verwachting is dat de wachttijd langer is dan 4 weken, wordt met u overlegd of doorverwijzing naar een andere hulpverlener verstandiger is.

Bij uw aanmelding kunt u, zo u wilt, uw voorkeur voor een bepaalde therapeut aangeven. Als het team van mening is dat dit minder passend is (b.v. op grond van specialisatie of wachttijd), zal dit met u worden overlegd.

Na de aanmelding wordt u, zodra er plek is, uitgenodigd voor een eerste intakegesprek.

De gehele intake beslaat 1 tot 3 gesprekken. In de intakefase wordt vaak ook een aantal vragenlijsten afgenomen, wat kan helpen om in korte tijd een zo volledig mogelijk zicht op de problematiek te krijgen. De intake wordt afgerond met een behandelplan dat in overleg met u wordt opgesteld. De voortgang hiervan zal regelmatig worden geëvalueerd.